بیایید ساقی هم باشیم ...
22
اردیبهشت

مطلب : بیایید ساقی هم باشیم …

بیایید ساقی هم باشیم … یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت این روزها حال دلمان خوب نیست ! لشکر غم از هر سو بر روح و روانمان...

ادامه مطلب