برند های برتر سبز در سال 2013
16
اردیبهشت

مطلب: برند های برتر سبز در سال 2013

برند های برتر سبز در سال 2013 یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت زمانی که یک برند به عنوان برند سبز Green Brand  معرفی میگردد، به این معناست که این...

ادامه مطلب