سیاه یا سپید مساله اینست..
17
اردیبهشت

داستانک: سیاه یا سپید مساله اینست..

سیاه یا سپید مساله اینست.. یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت رئیس فروش یک کمپانی بزرگ متوجه میشود که فروش محصولاتشان در برخی از نقاط شهر کاهش...

ادامه مطلب