شرح مختصری بر تخصص روان شناسی سازمانی و صنعتی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت روان شناسی صنعتی/سازمانی (Industrial/Organizational) هر دو شامل مطالعه رفتار انسانی در محیط کار و استفاده از روش ها و اصول روان شناسی در تنظیم مقررات سازمانی و شغلی افراد و گروههای کاری است. روان شناسان سازمانی و صنعتی (I/O)، متخصصین رفتار انسانی در محل کار هستند. آنها وابستگی متقابل افراد، سازمان ها و جامعه را بررسی می کنند و تأثیر عواملی مانند افزایش نفوذ بخش دولتی، افزایش آگاهی مصرف کنندگان، کمبود مهارت و ماهیت تغییرات معمول در نیروی کار را بررسی و ارزیابی می کنند. بطور کل، روان شناسان I/O  حل مسائل و مشكلات مربوط به افراد را با ارائه مشاوره در حوزه كسب و كار، صنعت، موضوعات عمومی جامعه شناختی، علمی و ارگان های مربوط به سلامت و بهداشت تسهیل و کاتالیزور می كنند. روان شناسان سازمانی و صنعتی: -محققینی هستند که اصول رفتار فردی، گروهی و سازمانی را پژوهش می کنند. -مشاورانی هستند که دانش علمی را توسعه می دهند و از آن برای حل مشکلات در محیط های کار استفاده می کنند؛ و -مربیانی که دانشجویان را برای تحقیق و کاربرد روان شناسی صنعتی و سازمانی آموزش می دهند. پارامترهای که ویژگی تخصص روان شناسان حوزه I/O را از دیگر حوزه های روان شناسی متمایز می کند به شرح زیر است : جمعیت مورد مطالعه : تمرکز روان شناسی صنعتی و سازمانی بر رفتار انسانی بر مقررات شغلی و کار است. بنابراین، گروهی که تحت تاثیر و مخاطب روان شناسی صنعتی و سازمانی قرار می گیرند افرادی هستند که در بخش کسب و کار ، صنعت، بخش دولتی، خصوصی، دانشگاهی و سازمان های مختلف بهداشتی در سطح جامعه مشغول به کار هستند. نوع مشکلات: روان شناسان I/O با مشکلاتی روبرو هستند که جزئی از اصول سازمانی و کاربردی تلقی می شوند. مسائلی مانند روش های اندازه گیری رفتار ، ارتباطات، انگیزه، تعاملات اجتماعی و مدیریت. برخی از این مشکلات عبارتند از: +استخدام، گزینش و گماشتن افراد در یک شغل. +شناسایی نیازهای آموزشی، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی و ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزش و توسعه و برنامه ریزی حرفه ای. +شناسایی معیارهای توسعه ، اندازه گیری عملکرد و ارزیابی اثربخشی سازمانی. +ایجاد، اجرا و ارزیابی برنامه های انگیزشی و پاداش. +تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی، به حداکثر رساندن رضایت و اثربخشی افراد و گروه های کاری و تسهیل تغییرات سازمانی. +شناسایی عوامل مرتبط با نگرش های شغلی، طراحی و اجرای برنامه هایی برای کاهش استرس و فشار کاری، ایجاد برنامه های ارتقاء رفتار ایمن و پیشگیری از حوادث، بیماری ها و صدمات و طراحی برنامه هایی که باعث افزایش رونق کار و زندگی کارکنان می شود. +ارزیابی رفتار مصرف کننده شامل شناسایی گزینه های انتخاب، ارزیابی رضایت مشتری از محصولات و خدمات و ایجاد استراتژی های مربوط به بازار. +بهبود ساختار شغلی و نیروی انسانی. روش ها و تکنیک ها در روان شناسی سازمانی و صنعتی: همانند دیگر حوزه های روان شناسی؛ روش های مختلفی برای حل موثر مسائل و مشکلات وجود دارد که شامل ابزار، تکنیک ها و اسناد راهنمایی برای کمک به روان شناسان صنعتی و سازمانی است. روان شناسان I/O از روش ها و تکنیک های استاندارد و خاصی برای ارزيابی سه عنصر اصلی در يك سيستم شغلی یعنی نیروی کار ،خود كار و زمینه و چارچوب كار استفاده می کنند. این روش ها شامل آزمون هایی برای ارزیابی تفاوت های فردی پایدار از قبیل توانایی های شناختی، ویژگی های شخصیتی، ارزش ها و توانایی های فیزیکی و ویژگی های گذرا در رفتارهای شغلی است. علاوه بر این، روش های متعددی برای تجزیه و تحلیل محتوا ، اطلاعات و الزامات انسانی در محیط های کاری ایجاد شده است که به طور کلی به عنوان روش های تجزیه و تحلیل شغلی شناخته می شوند. با توجه به ارزیابی متغیرهای مختلف زمینه های شغلی؛ همچنین روش هایی برای ارزیابی مدیریت فرهنگ سازمانی، سیستم پاداش و طراحی سازمانی در این حوزه تعبیه شده است. علاوه بر همه این موارد، روان شناسان I/O بر توسعه رویه های مربوط به موضوعات مهم آماری / روش شناختی و مشکلاتی نظیر میزان تائید ضرایب اعتبار اشتغال، روش هایی برای جمع آوری و تعمیم داده های فردی به گروه و سطح سازمانی و روش های اثربخشی مداخلات رفتاری بر سود آور اقتصادی نیز متمرکز هستند. ترجمه خانم زهره عابدینی کارشناس ارشد روانشناسی ( از اعضاء محترم کانال جعبه ابزار مدیریت نوین
17
اردیبهشت

مطلب : شرح مختصری بر تخصص روان شناسی سازمانی و صنعتی

شرح مختصری بر تخصص روان شناسی سازمانی و صنعتی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت روان شناسی صنعتی/سازمانی (Industrial/Organizational) هر دو شامل مطالعه رفتار انسانی در محیط...

ادامه مطلب