عکس نوشته / هفته های ناب /
16
خرداد

مطلب : مثلث شعور اجتماعی، اعمال قانون، و اعتماد

مثلث شعور اجتماعی، اعمال قانون، و اعتماد یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت چند یادداشت هفتگی اخیرم پیرامون موضوعاتی با محوریت بحران کرونا بوده چرا که باور...

ادامه مطلب