روش خلق طرفداران دو آتشه یا مشتریان وفادار
17
اردیبهشت

مقاله: روش تبدیل مشتریان به طرفداران دو آتشه و وفادار

مقاله: روش خلق طرفداران دو آتشه یا مشتریان وفادار نویسنده : هاشم راعی، مدرس و مشاور در حوزه مدیریت مقدمه: بر اساس تعریف اولیه که برای کیفیت بیان می...

ادامه مطلب