زندگی یعنی طول ضرب در عرض
23
اردیبهشت

مطلب : زندگی یعنی طول ضرب در عرض

زندگی یعنی طول ضرب در عرض یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت مساحت زندگی شما چقدر است؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟!  دعای...

ادامه مطلب