علت اعتماد به نفس استاد!
16
اردیبهشت

داستانک: علت اعتماد به نفس استاد!

علت اعتماد به نفس استاد! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت تعدادی استاد دانشگاه رو دعوت کردن به فرودگاه و اونا رو توی یک هواپیما نشوندن و...

ادامه مطلب