شما چند روز در این دنیا می مانید
17
اردیبهشت

داستانک: شما چند روز در این دنیا می مانید؟!

شما چند روز در این دنیا می مانید یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت سه مسافر به رم رفتند. آنها با پاپ ملاقات کردند. پاپ از مسافر...

ادامه مطلب