عکس نوشته مدیریتی از ارنست بوین
22
خرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی / اولین چیزی که قبل از وارد شدن به یک مذاکره باید در مورد آن تصمیم بگیرید این است که اگر طرف مقابل به شما نه گفت چکار باید بکنید… ارنست بوین

اولین چیزی که قبل از وارد شدن به یک مذاکره باید در مورد آن تصمیم بگیرید این است که اگر طرف مقابل به شما نه گفت چکار باید بکنید…...

ادامه مطلب