توصیه های مدیریتی فرگوسن
17
اردیبهشت

مطلب : توصیه های مدیریتی فرگوسن

توصیه های مدیریتی فرگوسن یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت فرگوسن موفق ترین مربی فوتبال جهان است. او این روزها وقت زیادی را در دانشکده مدیریت هاروارد می گذراند تا به...

ادامه مطلب