آزمون مدیران با قلیان
17
اردیبهشت

داستانک: آزمون مدیران با قلیان !

آزمون مدیران با قلیان  یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت نقل است شاه عباس صفوی رجال کشور را به ضیافت شاهانه میهمان کرد و به خدمتکاران دستور...

ادامه مطلب