تنها کیفیت است که می ماند...
24
اردیبهشت

مطلب : تنها کیفیت است که می ماند…

  تنها کیفیت است که می ماند… یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت نمی دانم شما جز کدام دسته از افراد هستید. آنهایی که با هر کیفیتی...

ادامه مطلب