اولین دستخط
24
اردیبهشت

مطلب: اولین دستخط

اولین دستخط هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت شاید در زندگی همه ما لحظاتی پیش آمده باشد که در خلوت و تنهایی بنشینیم و صفحات کتاب زندگی خود را...

ادامه مطلب