5 اصل مهمی که مدیران بزرگ باید بدانند
17
اردیبهشت

مطلب : 5 اصل مهمی که مدیران بزرگ باید بدانند

5 اصل مهمی که مدیران بزرگ باید بدانند یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت اصل شماره 1: کارکرد مدیریت در حالیکه اکثر مدیران، کار خود را فقط...

ادامه مطلب