۸ گام برای موفقیت در مدیریت زمان
16
اردیبهشت

مطلب: ۸ گام برای موفقیت در مدیریت زمان

۸ گام برای موفقیت در مدیریت زمان یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور ومدرس مدیریت نویسنده: برایان موران مترجم: سیمین راد اگر عبارت «اصلا وقت ندارم» دلیل شما برای عدم...

ادامه مطلب