عکس نوشته مدیریتی
22
خرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی / انجام کار بی کیفیت، یعنی تبلیغات غیر مستقیم برای کسانی که کار با کیفیت و خوب انجام می دهند. / هاشم راعی

انجام کار بی کیفیت، یعنی تبلیغات غیر مستقیم برای کسانی که کار با کیفیت و خوب انجام می دهند. هاشم راعی

ادامه مطلب