رقبا برای یک مدیر موفق فرصت هستند
16
اردیبهشت

داستانک: رقبا برای یک مدیر موفق فرصت هستند

رقبا برای یک مدیر موفق فرصت هستند یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت يكي از كشاورزان منطقه اي، هميشه در مسابقه‌ها، جايزه بهترين غله را به ‌دست...

ادامه مطلب