هر مصرف کننده یک حامی
22
اردیبهشت

مطلب : هر مصرف کننده یک حامی

هر مصرف کننده یک حامی یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت چندی پیش برای شستشوی ماشین به یک کارواش مراجعه کردم. در بدو ورود، برخورد بد و زننده...

ادامه مطلب