معمار شخصیت خود باشیم
22
اردیبهشت

مطلب : معمار شخصیت خود باشیم

معمار شخصیت خود باشیم یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت هر معماری خوب می داند که قبل از ساختن هر بنایی ابتدا باید زیر ساخت و سطح...

ادامه مطلب