آیا مهره ی مار میخواهید؟!
21
اردیبهشت

مطلب: آیا مهره ی مار میخواهید؟!

آیا مهره ی مار میخواهید؟! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت در گذشته احتمالا شنیده اید فلانی مهره ی مار دارد و در همه جا کارش با...

ادامه مطلب