هفته های ناب / عکس نوشته
16
خرداد

مطلب : راز بقای انسانیت در نگاه شکسپیر و مولانا

راز بقای انسانیت در نگاه شکسپیر و مولانا یادداشت هفتگی هاشم راعی میل به بقا و مانایی یکی از غریزی ترین امیال بشریست. در طی دوره های مختلف تاریخ،...

ادامه مطلب