مناجات نامه مدیران
23
اردیبهشت

مطلب : میثاق نامه و مناجات نامه مدیران

مناجات نامه و میثاق نامه دوره تخصصی Mini MBََA این میثاق نامه که یک برداشت دلی از ده عنوان سمینار برگزار شده کورس تخصصی Mini MBA10x10 می باشد به...

ادامه مطلب