نقاط قوت و ضعف مدیران ارشد سازمان
17
اردیبهشت

مطلب: نقاط قوت و ضعف مدیران ارشد سازمان

۸نقاط قوت و ضعف مدیران ارشد سازمان یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت موسسات تحقیقاتی مدیریتی مانند “هاروارد بیزینس مانیتور”، همه ساله با بررسی های میدانی، علمی...

ادامه مطلب