نقش نگرش در تصمیم گیری
22
اردیبهشت

مطلب: نقش نگرش در تصمیم گیری

نقش نگرش در تصمیم گیری یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت هفته ی گذشته افتخار برگزاری کارگاه آموزشی مهارتها و مبانی تصمیم گیری را در نیروگاه فردوسی مشهد وابسته...

ادامه مطلب