هنوز هم دیر نشده !
21
اردیبهشت

مطلب : هنوز هم دیر نشده !

تهنوز هم دیر نشده ! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت سال 93 با همه فراز و نشیب هایی که برای همه ی ما به دنبال داشت...

ادامه مطلب