اقتصاد به روایت وینستون چرچیل
16
اردیبهشت

داستانک: اقتصاد به روایت وینستون چرچیل

اقتصاد به روایت وینستون چرچیل یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت روایت است بلافاصله با پایان جنگ دوم جهانی ، خطر شروع بحران اقتصادیکشور انگلستان را تهدید می...

ادامه مطلب