پارادایم
17
اردیبهشت

داستانک: پارادایم

پارادایم یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت روزی لویی شانزدهم در محوطه‌ی کاخ خود مشغول قدم زدن بود که سربازی را کنار یک نیمکت در حال نگهبانی...

ادامه مطلب