نام گذاری هفته تعالی سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان
22
اردیبهشت

مطلب :نام گذاری هفته تعالی سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان

نام گذاری هفته تعالی سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت به منظور تبیین ضرورت و اهمیت مفهوم و جایگاه تعالی سازمانی...

ادامه مطلب