تئوری پنجره شکسته
17
اردیبهشت

مطلب: تئوری پنجره شکسته

تئوری پنجره شکسته یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت تئوری زیر که در زمینه رفتار جمعی است، مخصوصا برای ما ایرانیان، واقعا ارزش خواندن و تامل دارد....

ادامه مطلب