انگیزه چاشنی حرکت است
23
اردیبهشت

مطلب : انگیزه چاشنی حرکت است

انگیزه چاشنی حرکت است یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت اگر می خواهید کشتی بسازید نیازی نیست مردم را فرا بخوانید و برای هر کس وظیفه ای...

ادامه مطلب