چرا مردم از من خرید نمی کنند؟
17
اردیبهشت

مطلب : چرا مردم از من خرید نمی کنند؟

چرا مردم از من خرید نمی کنند؟ یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت مردم عموما با احساساتشان خرید می کنند و سپس این تصمیم را بصورت منطقی...

ادامه مطلب