در هر کاری عاشقانه عمل کنید..
17
اردیبهشت

مطلب: در هر کاری عاشقانه عمل کنید..

در هر کاری عاشقانه عمل کنید.. یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت تا ‌حالا شده از خودت بپرسی چرا کار می‌کنی؟ مهم نیست چه شغلی داشته باشی...

ادامه مطلب