عکس نوشته کی روش / صعود به جام جهانی
22
خرداد

عکس نوشته های مدیریتی / جملات مدیریتی / ما صعود به جام جهانی را بدون ذکر امن یجیب تجربه کردیم واین دستاورد کمی نیست! اتفاقی هم نیست . کاش همین دو درس را خوب یاد بگیریم / هاشم راعی

ما صعود به جام جهانی را بدون ذکر امن یجیب تجربه کردیم واین دستاورد کمی نیست! اتفاقی هم نیست . کاش همین دو درس را خوب یاد بگیریم …...

ادامه مطلب