یک کار آفرین کوچک
22
اردیبهشت

مطلب: یک کار آفرین کوچک

یک کار آفرین کوچک یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت چند سال پیش در سفری به کرمانشاه برای بازدید از بنای بیستون رفته بودیم.. ماشین را در...

ادامه مطلب