ابر رویاهایمان کی می بارد؟!
23
اردیبهشت

مطلب : ابر رویاهایمان کی می بارد؟!

ابر رویاهایمان کی می بارد؟! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت از زمان کودکی بالای سر هر کداممان ابری بود پر از انتظارات و خواسته های کوچک...

ادامه مطلب