راه کربلا از کرمانشاه می گذرد !
22
اردیبهشت

مطلب : راه کربلا از کرمانشاه می گذرد !

یاد راه کربلا از کرمانشاه می گذرد ! داشت هفتگی هاشم راعی راه قدس که از کربلا می گذشت را یادتان هست ؟ – راه کربلا از کرمانشاه می...

ادامه مطلب