در کلاس درس مورچه ها
22
اردیبهشت

مطلب : در کلاس درس مورچه ها

در کلاس درس مورچه ها یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت در همین حوالی موجوداتی زندگی می کنند که گرچه اشرف مخلوقات نیستند ولی انگار هستند تا...

ادامه مطلب