از رشته کوه هیمالیا تا رشته کوه انسانیت!
24
اردیبهشت

مطلب : از رشته کوه هیمالیا تا رشته کوه انسانیت!

  از رشته کوه هیمالیا تا رشته کوه انسانیت! یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت داستان فتح قله اورست برای اولین بار توسط ادموند هیلاری نیوزلندی را حتما...

ادامه مطلب