• تلفن: 09120915121
 • ایمیل: hashemraei7@gmail.com
 • ساعات کاری: 09:00-17:00

یادگیری

 • یادگیری شرط بقاست ...
  24
  اردیبهشت

  مطلب : یادگیری شرط بقاست

  یادگیری شرط بقاست … یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت آموزش و یادگیری با پیشرفت انسان امروزی پیوندی ناگسستنی دارد. چراکه محیط پیرامونی مدام در حال تغییر...

  ادامه مطلب
 • انسان یادگیرنده محور توسعه
  23
  اردیبهشت

  مطلب : انسان یادگیرنده محور توسعه

  انسان یادگیرنده محور توسعه یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت تصور کنید برای حل یک مشکل به یک مانع رسیده اید و دیگر فکرتان به جایی نمی...

  ادامه مطلب