28
فروردین

مطلب : از هیتلر تا پوتین !

از هیتلر تا پوتین

عنوان یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت

تاریخ مدام در حال تکرار است و در این یک قرن انگار بشر تنها یاد گرفته برای نابودی دیگران از تکنولوژی های جدیدتری بهره بگیرد.

در این یک قرن صدها جایزه نوبل اهدا شده

هزاران فیلم و سریال با موضوعات ضد جنگ ساخته شده

نویسندگان بسیاری برای وقاحت جنگ و جنگ افروزی قلم فرسایی کرده اند و … صدها یادبود برای قربانیان جنگ برگزار شده اما متاسفانه بازهم شاهد وقوع جنگ در دنیای امروز و اروپای متمدن هستیم.

هیتلر یا پوتین چه فرقی می کند.

هر بار و در هر قرنی در نبود یک سیستم متوازن و کارآمد و بازدارنده دیوانه ای افسار گسیخته توهمات و قدرت طلبی خود را به قیمت خون هزاران بیگناه به بوته ی آزمایش میگذارد.

بازی که امروز روسیه در اروپا شروع کرد پایان و فرجامی جز رو سیاهی برای بشریت نخواهد داشت.

نمیدانم! اسمش را هر چه میخواهید بگذارید. توهم توطئه یا هر چیز دیگری که آرامتان میکند. اما همیشه تحلیل روند هاست که امکان پیش بینی رویدادها را ممکن ساخته !

ویروسی که از چین به شکل بمبی بیولوژیک تمام دنیا را درگیر میکند و زمینه سازی میشود برای بسیاری از تحولات آتی و تغییر مولفه های قدرت و هنوز برای خیلی ها این پرسش بدون پاسخ باقی مانده که چطور کشور مبدأ این بمب بیولوژیک با کمترین تلفات این بحران را پشت سر میگذارد! اگر کل جامعه جهانی را به عنوان یک فرد در نظر بگیریم که دو سال است درگیر بیماری است حالا دیگر رمقی برایش نمانده که بخواهد برای جنگ و درگیری و مصالحه بین دو نفر دیگری که با هم درگیر شده اند آستین بالا بزند و میانجگری کند!

و همین بی رمقی و رخوت ، بهترین دستاورد خواهد بود برای تغییرات نقشه ژئوپلیتیکی دنیای امروز!

امروز با لشکر کشی پوتین به اکراین آغاز شد و در آینده ای نه چندان دور تایوان ، کره جنوبی ، اروپای شرقی و به تبع آن سایر کشورها را نیز در بر خواهد گرفت.

انگار اربابان قدرت نمایشنامه را از قبل با هم نوشته اند و در هیاهوی رسانه ها و بوق های تبلیغاتی ما فقط برای دیدن این نمایش کنجکاویم و خیلی بر سر فهم اینکه دلیل اصلی آن چیست و چرا، تلاش نمی کنیم حتی اگر در حین تماشا قتل عام شویم !

دنیا در حال پوست اندازی لایه های قدرت است و برای تحولات و رویدادهای آتی نیاز به یکسری رویدادهای از پیش طراحی شده دارد.

وقتی رهبران قدرتهای اول اقتصادی ( امریکا ) و مذهبی ( واتیکان ) برای بهتر شدن وضعیت جنگ پیش آمده فقط به دعا کردن اکتفا می کنند این یعنی پایان دوره ی این رهبران و قدرتها فرا رسیده است !

چون دعا کردن آخرین کاریست که در نبود یک استراتژی مشخص، بکار می رود.

جابجایی قدرت محصول تجمع بیش از حد قدرت در یک نقطه است. درست مثل جابجایی توده های هوای کم فشار و پر فشار که باعث وزش باد و طوفان میشود. فرض کنید دمای هوا در کل اکوسیستم زمین متوازن بوده و یکسان حفظ شود. هیچ باد و طوفان و جابجایی آب و هوایی رخ نخواهد داد!

این موضوع برای کلیت نظامهای حاکم بر دنیای امروز و فردا نیز قابل تعمیم است.

خلاصه کلام آنکه؛

دنیا هر چقدر هم که با پیشرفت تکنولوژی متمدن به نظر برسد تا رشد متوازن در همه جای آن نهادینه نشود باز شاهد اینگونه طغیانها و آشفتگی ها خواهد بود. چه در میانه ی قرن بیست و یکم باشیم و چه در میانه ده قرن دیگر

رشد متوازن فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی، نظامی ، تکنولوژیکی و …

هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت