24
اردیبهشت

گفتگو : راهکار کاهش استرس های شغلی

راهکار کاهش استرس های شغلی

هاشم راعی / مشاور و مدرس مدیریت
سوال: برای کاهش استرس های شغلی چه توصیه و راه کاری پیشنهاد می کنید؟

در پاسخ به این سوال اولا می بایست ریشه استرس های شغلی شناسایی گردد که در اغلب موارد این موضوع به نگرانی ما از پیامد تصمیماتی که در محیط کاری می گیریم برمیگردد. برای اینکه این تصمیمات از کیفیت بالاتر برخوردار شوند و به تبع آن میزان استرس های ناشی از آن کاهش یابند می بایست 4 فاکتور :

اطلاعات
تجربه
دانش
مراتب هوشمندی 

را در خود تقویت کنیم . هر چه عیار این آیتم ها بیشتر و بهتر باشند کیفیت و ارزش تصمیماتی که میگیریم بهتر خواهد بود .


بطور قطع مشورت گرفتن از دیگران در خلال انجام کار تیمی و گروهی می تواند تا حد بسیار زیادی به تکمیل این 4 مولفه کمک نماید البته به شرط آنکه اصول و مبانی کار گروهی و تیمی را بر اساس رویکرد برد برد طرح کرده باشیم ..

یکسری از عوامل تاثیر گذار دیگر هم هستند که به کمتر شدن استرس می انجامند که به اینها همان عوامل تعدیل گر هستند.. مثل نوع نگرش مثبت هر فرد در مواجهه با مسایل مختلف که آن را به یک قدر مطلق شبیه می کنم که این عوامل 4 گانه در داخل آن قرار می گیرند.

و چون مثل هر موضوع دیگری تمام این عوامل در بستر زمان اتفاق می افتند مدیریت زمان هم در استفاده بهتر از امکانات و منابع ، از سهم چشم گیر و ارزشمندی برخوردار است که مجموع این عوامل میتواند به کمتر شدن و حذف بخش چشم گیری از استرس های شغلی بی انجامد.