نشانه ی یک دوست و مشتری وفادار پیگیری و مطالبه گریست.
18
خرداد

مطلب:معماری بازار و برند

معماری بازار و برند

بخش دوم

یادداشت هفتگی هاشم راعی

بعد از شناسایی و لیست کردن مزایای رقابتی خود میبایست با اصل و الگوی بهبود مستمر ( با نرخ یک درصد پیشرفت در هفته ) ، فعالیت خود را آغاز نمایید.
این اصل باید برای شما به عنوان یک باور تلقی شده و همواره نسبت به آن متعهد بمانید.

تعهد به اصل بهبود مستمر و خلق ارزش بهینه شده در گذر زمان برای مشتریانتان ذهنیتی از شما می آفریند که همان ارزش برند شماست.

همان چیزیست که وفاداری می آفریند و مشتری حاضر نیست گزینه دیگری را جایگزین شما کند. فاکتور زمانی در خلق ارزش بهینه برای مشتریان بسیار کلیدیست. چرا که در کوتاه مدت، برند نماها هم مثل شما سعی می کنند با همین رویه پیش بروند.
و این گذر زمان است که خلوص و عیار واقعی شما و برندتان را به مشتریان و جامعه اثبات خواهد کرد.
پس در مسیر برند سازی آنقدر به خلق ارزش پایبند بوده و آنرا تداوم دهید تا نشانه های آن بروز کند!
نشانه های مشتریان وفادار همان فاکتورهایی است که اگر آنها را درست رصد کنید، به شما خواهد گفت که آیا بهترین زمان پوست اندازی و بزرگ شدن کسب و کار شما فرا رسیده است یا خیر.

ذیلا به برخی از این نشانه ها اشاره خواهم کرد؛

اولین و مهمترین فاکتور پیگیری و مطالبه گریست !

نشانه ی یک دوست و مشتری وفادار پیگیری و مطالبه گریست. مشتری وفادار پیگیر زمان رونمایی از محصول یا خدمت جدید شماست. بسیاری از نیازهای پنهان خود را با شما در میان می گذارد و بعضا پیشنهادات ارزنده ای را نیز می توانید از او بشنوید. به شرط آنکه شنیدن صدای مشتریان یا همان VOC به عنوان یک اصل کلیدی برایتان مطرح باشد نه صرفا یک ابزار کلیشه ای.

مشتری وفادار نقص های شما را به خودتان می گوید و خوبی هایتان را به دیگران

مشتری وفادار با افتخار شما را به دیگران معرفی می کند. مطمئن است که ثبات کیفیت در ارائه خدمات و محصولات شما در گذر زمان آنقدر بوده که بتواند بدون نگرانی شما را به دیگر دوستان و نزدیکانش معرفی کند. هرگاه مشتری جدیدی برایتان آمد حتما از ایشان در خصوص نحوه ی آشنایی با خودتان را سوال کنید تا مشخص شود درگاه ورودی مشتریان جدید شما تبلیغات و سایر عوامل است یا مشتریان وفادار سابق شما!
توجه داشته باشید که هرچه ارزش برند شما در نگاه مشتریان بیشتر باشد، مشتری قدرت چانه زنی کمتری خواهد داشت ! و یکی از بهترین درگاه های معرفی مشتریانی اینچنینی، مشتریان وفادار شما هستند.
مشتری وفادار از تنوع محصولات و خدمات شما استقبال کرده و از آن استفاده می نماید.
شاید از میان سبد محصولاتتان تنها یک محصول باعث آشنایی مشتری با برند شما شده باشد. این هنر شما در مسیر برقراری ارتباط موثر با مشتریان است که می‌تواند یک مشتری خریدار را در گذر زمان به مشتری وفاداری که تمایل دارد تمام محصولات سبد شما را خریداری کند، بدل نماید.
پس به اولین فروش، اولین ارتباط و اولین محصول خودتان به عنوان یک اسب تروا که قرار است به دژ مستحکم ذهن مشتری راه یابد نگاه کنید.
هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت