تقریبادبیش از هشتاددرصدازموفقیت های شما رانحوه ارتباط شما با دیگران می سازد
19
خرداد

مطلب:مهارت برقراری ارتباط موثر با دیگران

مهارت برقراری ارتباط موثر با دیگران

یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت 

قبلا و در خلال یادداشت های گذشته به تشریح کلمه مهارت پرداخته بودم و دوباره آنرا یاد آوری میکنم.
مهارت از مهار کردن می آید و به مفهوم مهار کردن و به خدمت گرفتن علم در بستر تجربه و عمل است. خیلی ها ممکن است در خصوص موضوعی خاص علم و دانش داشته باشند اما در عمل نتوانند به درستی از آن استفاده کنند.

یکی از مهارتهای کلیدی که در موفقیت و شکست افراد بسیار تاثیر گذار است، مهارت برقراری ارتباط موثر با دیگران است.

این مهارت پایه، پیش نیاز دست یابی به بسیاری از مهارت های دیگر است و از همین رو به آن مهارت مبنا می گوییم.
در ابتدا باید به این سوال کلیدی پاسخ داد که، چرا ما با دیگران ارتباط برقرار میکنیم؟!
و در پس هر ارتباطی چه چیزی نهفته است؟!
مفهوم ارتباط موثر:
ارتباط موثر موقعیتی است که در آن میتوانیم با عرضه کردن خود و ارزشهایمان، روی دیگران تاثیر بگذاریم. اگر این تاثیر عمیق باشد حالت تکرار شونده و موثر به خود میگیرد و در غیر اینصورت گذرا و سطحی!

پس هدف از ارتباط تاثیر گذاریست!

برای تاثیر گذاری بیشتر به روی دیگران به توصیه های زیر توجه کنید؛
– قبل از برقراری هر نوع ارتباطی اول از همه تکلیفتان با خودتان روشن باشد.
افرادی که مهارت خود آگاهی بیشتری دارند، توانایی برقراری ارتباط موثر و ایجاد تاثیر مثبت بیشتری بر دیگران دارند و بالعکس!
– قبل از برقراری ارتباط با دیگران حالات بالقوه شکست ارتباط خودتان را مرور نمایید.
در اغلب موارد ما اینگونه تصور میکنیم که در صورت برقراری ارتباط با دیگران حتما جواب مثبت و ایده آل را خواهیم شنید و برای شنیدن چیزی غیر از این آمادگی نداریم و همین مساله هم در بسیاری موارد تبدیل به پاشنه آشیل ما در ارتباطاتمان می شود!
– قبل از برقراری ارتباط با دیگران، سطح و نوع ارتباط خودتان را با دیگران مشخص کنید!
مشخص کنید که تا چه عمقی و تا کجا قرار است پیش روید!
بسیاری از ارتباطات ما قرار است در سطح پیشروی خوبی داشته باشند و اگر ما سطح و عمق ارتباطاتمان را درست تشخیص ندهیم دچار مشکل خواهیم شد.
– از ارتباطات خود بازخورد بگیرید.
در خلال برقراری ارتباط و یا بعد از آن، کم و کیف سیگنالهای ارتباطی خودتان را مرور کنید. ببینید در چه مواقعی می توانستید با کنترل بهتر هیجانات خود و دیگران نتایج بهتری بدست آورید.
– بعد از برقراری ارتباط با روشهایی بدیع و متفاوت نتایج مورد نظرتان را پیگیری نمایید.
توجه داشته باشید که انتخاب حلقه ی اطرافیان نزدیک و ذینفعان کلیدی شما در موفقیت تان بسیار حائز اهمیت است. افرادی را در لیست اصلی ارتباطی خود قرار دهید که کاتالیزور رشد و پیشرفت شما هستند، برایتان چالش و خوراک ذهنی مفید فراهم میکنند و با راه کارهای مناسب و منطقی، زمینه ساز رشد و توسعه فردی شما را فراهم می کنند.
هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت