زنجیره تولید و زنجیره ارزش
09
مرداد

مطلب : ارزش پیشنهادی شما چیست و برای چه چیزی باید از شما یاد کنند؟!

ارزش پیشنهادی شما چیست و برای چه چیزی باید از شما یاد کنند؟!

اطلاع رسانی نسبت به ارزشها و وجوه تمایز یک کسب و کار یکی از وظایف اصلی و رسالت های اجتماعی برند هاست.

منتهی قبل از آن از عملکرد سیستم و ساختار پاسخگویی به مشتریانتان اطمینان حاصل کنید.

اگر توانسته اید با مدیریت اثر بخش و رعایت استانداردهای برند سازی برای مشتریانتان ارزشی پایدار خلق کنید، شما زنجیره تولید را به زنجیره ارزش تبدیل نموده اید.

یکی از رسالت های زنجیره ارزش که در حلقه نهایی آن که ارتباط با مشتریان می باشد تعریف می گردد، اطلاع رسانی و آگاهی دادن ارزش های پیشنهادی به جامعه هدف می باشد.

این اطلاع رسانی و آگاهی بخشی می بایست به گونه ای باشد که مشتریان نه تنها با ارزش های پیدا و پنهان محصولات و خدمات شما آشنا شوند بلکه می بایست منجر به ایجاد نوعی مطالبه گری می شود.

در خلال یادداشت های هفتگی گذشته به این موضوع اشاره کرده بودم که پیگیری و مطالبه گری یکی از نشانه های مشتریان وفادار کسب و کار شماست.

هر چه میزان این آگاهی بیشتر شود تمایل و انگیزه بیشتری در مشتریان بالقوه و بالفعل برای استفاده از محصولات و خدمات شما ایجاد می شود. برای اینکه بدانیم ما توانسته ایم زنجیره ارزش خلق کنیم یا زنجیره تولید، باید ببینیم که موتور محرکه این زنجیره در کدام قسمت قرار گرفته است.

به عبارتی اگر موتور محرک این زنجیره در قسمت تولید کننده قرار گرفته، ما مالک زنجیره تولید هستیم و نوع تولید ما نیز از نوع تولید فشاری است. اما اگر موتور محرک این زنجیره در قسمت مشتریان و بازار قرار گرفته و آنها پیگیر و مطالبه گر محصولات و خدمات ما هستند این بدان معناست که ما مالک زنجیره ارزش شده ایم و نوع تولید مان به صورت کششی است.

 به بیانی دیگر توانسته اید با رعایت استانداردهای برندسازی و با مدیریت بهینه خود ذهنیتی مثبت در مشتریان و جامعه ایجاد کنید.

برای محقق شدن این امر باید در شروع هر کسب و کاری به این سوال پاسخ بدهیم که؛

 ارزش پیشنهادی ما چیست و برای چه چیزی می بایست از ما یاد کنند.

برخی ارزش ها ذاتیست به عنوان مثال کیفیت محصول برنج آستانه در شمال کشور و یا کیفیت ذاتی زعفران قائنات!

اما بسیاری از موارد ارزش های خلق شده در کسب و کارها، اکتسابی و محصول یک سیستم و سبک مدیریتی خاص است.

ارزش پیشنهادی تنها و فقط در شکل و ظاهر محصول و طعم و مزه آن خلاصه نمی شود.

گرچه که این موارد بسیار مهم و تاثیر گذار بوده و ملاک ارزشیابی اولیه قرار می‌گیرند،

 اما یک ارزش پیشنهادی واقعی محصول سبک مدیریتی خاص، سرمایه های انسانی آموزش دیده و مشتاق به حرکت به سوی اهداف سازمانی و محیطی امن و پویا هستند.

هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت