رابطه برندینگ و فرهنگ سازمانی
23
اردیبهشت

مطلب : رابطه برندینگ و فرهنگ سازمانی

 رابطه برندینگ و فرهنگ سازمانی

یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت

فرهنگ سازمانی شما همان چیزیست که برند شما را میسازد…

لطفا از آن غافل نشوید…

تا فرهنگ سازمانی خود را بهبود نداده اید سراغ تدوین استراتژی و تکنولوژی نروید.

اگر ظرف فرهنگ سازمانی سوراخ باشد هرچه را که درون آن بریزید هدر خواهد رفت.

ایجاد یک فرهنگ سازمانی قوی زمینه ساز ساخت یک برند معتبر است.

فرهنگ سازمانی برایند رفتار ، نگرش ، باورها ، اصول و قواعدی است که در طی سالیان تبدیل به شخصیت سازمان شده و تنها راه بهبود آن آموزش نظام مند کارکنان و بهبود و تغییر الگوهای فکری و رفتاری ایشان است.

فرهنگ سازمانی ( ضعیف ) برای صبحانه استراتژی را می خورد، برای ناهار تکنولوژی را و برای شام هرچه را که مانده باشد!

قابل توجه مدیرانی که بدون توجه به بنیه های فرهنگی سازمان خود سراغ تدوین استراتژی و تکنولوژی می روند!
و برایش هم هزینه می کنند.

فرهنگ سازمانی تنها از طریق آموزش سه مرحله ای هدفمند و نظام کند محقق خواهد شد…

نشانه های بلوغ فرهنگ سازمانی

اگر میخواهید بدانید فرهنگ سازمانی شما چقدر ریشه دوانیده و تثبیت شده ازین تصویر الگو بگیرید ؛

 

فرهنگ سازمانی ساخته شده فصل اشتراک بین ارزش های تثبیت شده در سازمان و رفتار کارکنان است.

هر چه ارزش ها بیشتر در رفتار کارکنان تجلی پیدا کند فرهنگ سازمانی از غنای بیشتری برخوردار است.

به عنوان مثال اگر یکی از ارزشهای بنیادی سازمان شما احترام به مشتریان و مشتری مداری است و کارکنانتان در این خصوص آموزش دیده اند و واقعا در راستای احترام به مشتریان و خلق ارزش بهینه برای آنان تلاش می کنند، حال می توان گفت فرهنگ مشتری مداری در سازمان شما جاریست … 

 

عوامل تاثیر گذار بر رفتار سازمانی :

از میان عوامل مختلف تاثیر گذار بر رفتار سازمانی نقش چهار فاکتور کلیدی :
نیروی انسانی
تکنولوژی
محیط پیرامونی و
ساختار سازمانی
بیشتر از سایر عوامل تاثیر گذار است .

نیروی انسانی
نیروی انسانی به عنوان عنصر محرک در میان سایر عوامل شناخته می شود. به عبارتی نیروی انسانی آموزش دیده و با انگیزه است که می تواند از تکنولوژی به بهترین شکل ممکن بهره برداری نماید. می تواند تاثیرات منفی محیط پیرامونی را به حداقل ممکن برساند و تاثیرات مثبت آنرا به درون سازمان انتقال دهد. قادر است روابط درون ساختار سازمانی را در راستای اهداف و چشم اندازهای سازمان به گونه ای اثر بخش مدیریت نماید و بهینه سازی مناسب را در جهت تحقق اهداف زمینه سازی کند.

تکنولوژی 
تکنولوژی به عنوان ابزار تسهیل گر در فرایند ارزش آفرینی برای مشتریان که از اهداف اصلی هر نوع کسب و کاریست عمل می نماید . بکار گیری تکنولوژی مناسب می تواند منجر به بهبود رفتار و روابط موثر در درون سازمان گردد.
میزان بکار گیری و به روز شدن ابزارها و تکنولوژی مورد استفاده در  هر شرکت با میزان رشد فن آوری های محیط پیرامونی ارتباط مستقیم دارد و شرکت ها و سازمانها نمی توانند ازین امر مهم سر باز زده و با ابزار ها و تکنولوژی قدیمی به خلق ارزش برای مشتریانشان اقدام کنند .
هر چه فرایند خلق ارزش در یک کسب و کار بهبود یابد، کارکنان حس بهتری از انجام کار خواهند داشت و این میل رضایت و علاقه مندی به کار را در ایشان گسترش خواهد داد و این پیامدی جز بهبود رفتار سازمانی نخواهد داشت .

ساختار سازمانی 
ساختار سازمانی به عنوان شبکه عصبی و ارتباطی در درون سازمان عمل می نماید. یک ساختار سازمانی پویا منجر به انتقال سریع تجربیات ، کاهش چشم گیر بروکراسی های کاری و چابکی فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در درون سازمان خواهد شد.
باید به این مهم نیز توجه داشت که توانمندی افراد به روی ساختار سازمانی سایه می اندازد و این امر نشان دهنده ی این اصل کلیدی است که شایسته گماری یا همان قرار دادن افراد مناسب در جایگاه درست بهترین راندمان را در رفتار سازمانی خواهد داشت که اگر این معادله به درستی هدایت نشود منشاء بسیاری از تعارضات و تنش ها در روابط درون و بیرون سازمان خواهد گردید.

محیط پیرامونی 
نقش محیط پیرامونی ار  آنجا مورد تاکید و توجه قرار می گیرد که بدانیم هر سازمان به عنوان یک سیستم باز برای تداوم بقا می بایست بتواند با محیط پیرامونی خود ارتباط  سازنده و اثر گذاری داشته باشد. نمی توان سازمان را از درون مرزهای بسته و در حالت قرنطینه مدیریت نمود.
محیط پیرامونی آمیزه ایست از فرهنگ های متعدد که میتواند تاثیرات مثبت یا منفی بر فرهنگ درون سازمانی ما داشته باشد. مساله مهم در این میان تبادلات فرهنگی میان سازمان و محیط پیرامونی آن است که می باید همواره مد نظر قرار گیرد .
اگر فرهنگ سازمانی از درون قوی نباشد خواه نا خواه تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار گرفته و مورد هجوم واقع می شود .
برای بهبود رفتار سازمانی با تاثیر پذیری از محیط بیرونی سازمانها و شرکت های می بایست ضمن فرهنگ سازی ارزش های کلیدی در درون سازمان نسبت به نهادینه شدن این ارزش ها در محیط بیرونی از طریق انجام مسئولیت های اجتماعی سازمان و برند CSR اقدام نمایند.
چنانچه سازمان ها برنامه ای مدون در جهت خلق ارزش در محیط پیرامونی خود نداشته باشند دیر یا زود تحت تاثیر عوامل مخرب و مهاجم بیرونی بر سازمان خود خواهند بود و این مساله آسیبی جدی بر رفتار سازمانی و فرهنگ سازمانی خواهد زد .
هاشم راعی /مشاور و مدرس مدیریت و طراح دوره Mini MBA ۱۰x۱۰