یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت
22
اردیبهشت

مطلب : زنگ مقدس انشاء

زنگ مقدس انشاء

یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت

اگر می خواهید میزان بلوغ آموزش در یک سیستم آموزشی را بسنجید، یکی از بهترین سنجه ها کیفیت انشاء هایی هست که در زنگ انشاء توسط دانش آموزان ارائه می شود

 البته موضوعات انشاء نیز می تواند بسیار مهم و تاثیر گذار باشند.

متاسفانه در اغلب موارد شاهد این هستیم که این موضوع بسیار مهم، توسط آموزگاران محترم آنطور که باید جدی گرفته نشده و زنگ انشاء به یک زمان جبرانی برای سایر دروس تبدیل می گردد .

زنگ انشاء می تواند تجلی نوع پرورش یافتگی دانش آموزان در سیستم آموزشی باشد و آموزگاران محترم بهترین سکان داران این جریان خواهند بود .


شخصیت انسان های تاثیر گذار جامعه در زمان زنگ انشاء و توسط آموزگارانی عاشق و اهل دل ساخته شده و شکل گرفته است . در زنگ انشاست که دانش آموز می تواند به کمک معلم با معجزه قلم و اسرار نهفته در دلش آشنا شود و البته باید بیاموزد که قلم اهلی هر کسی نمی شود!

در خلال برگزاری دوره ضمن خدمت فرهنگیان از آموزگاران با تجربه پایه ابتدایی خواستم تا هر کدام چند موضوع انشاء خلاقانه و متفاوت را پیشنهاد دهند. موضوعاتی که از حالت کلیشه خارج شده باشد و دانش آموزان را وادار به متفاوت اندیشیدن نماید .

موضوعاتی که باعث شود چراغی در ذهن دانش آموز روشن شود و تا سنین بالاتر روشنی بخش فضای اندیشه اش گردد .
امیدوارم به مدد این اقدام ارزشمند، معلمان گرانقدر سرزمینم بعد از این زنگ مقدس انشاء را زمانی برای پیوند آموزه ها و پرورش روح و اخلاقیات دانش آموزان خود  قلمداد نمایند . 
موضوع انشاء های خلاقانه پیشنهادی از طرف معلمان با تجربه و برگزیده شهر مشهد

خانم مریم صفایی آموزگار دبستان پاسداران آسمان مشهد:

1-    موضوع انشاء : اگر ماشین زمان داشتید به گذشته سفر می کردید یا به آینده ؟ چرا ؟
2-    موضوع انشاء : اگر دانشمند بودید چه چیزی اختراع می کردید ؟
3-    موضوع انشاء : چگونه می توانیم به عنوان یک ایرانی چراغ علم را بر فراز همه جهان روشن کنیم ؟
4-    موضوع انشاء : حال یک گل زیبای چیده شده را از زبان خودش بنویسید .
5-    موضوع انشاء : چگونه می توانیم باعث نو آوری و شکوفایی کشورمان باشیم ؟
6-    موضوع انشاء : افراد اطرافت را با چه رنگی نقاشی میکنی ؟ چرا؟

خانم صدیقه منشی آموزگار دبستان شهید غنچه مشهد :
7-    موضوع انشاء : ده مورد از جملات زیبایی که می شنوید را بنویسید و درباره هر کدام توضیح دهید که چه حسی در شما ایجاد می کنند ؟
8-    موضوع انشاء : پنج تا از بزرگترین هدف های زندگی تان را بنویسید و بگویید کدام هدف از همه برایتان اولویت بیشتری دارد و چرا ؟

خانم مهری هشترخانی آموزگار دبستان شهید غنچه مشهد :

9-    موضوع انشاء : اگر جای من و پدر و مادرم عوض می شد چه می کردم ؟

خانم طاهره صغیر زاده آموزگار دبستان شهید غنچه مشهد :
10-    موضوع انشاء : شهری را تصور کنید که تمام مردم آن نابینا هستند . در اینصورت آنها چگونه زندگی خواهند کرد ؟
11-    موضوع انشاء : مهربانی را چه رنگی می بینی ؟ چرا ؟

خانم قرائی آموزگار دبستان پاسداران آسمان مشهد:

12-    موضوع انشاء : من اگر برگ باشم دنیا را چگونه می بینم ؟
13-    موضوع انشاء : یک روز خوب روزی است که ….
14-    موضوع انشاء : فایده کار خوب انجام دادن چیست ؟
15-    موضوع انشاء : از حیوانات چه درس هایی می توانیم بگیریم ؟
16-    موضوع انشاء : بهترین شغل از نظر شما چیست و چرا ؟
17-    موضوع انشاء : چه می شود اگر یک گنج پیدا کنم ؟
18-    موضوع انشاء : چه می شود اگر یک غول چراغ جادو پیدا کنم ؟
19-    موضوع انشاء : بهترین سرمایه گذاری به روی چه چیزی است و چرا ؟

خانم معصومه راعی آموزگار دبستان شهید غنچه مشهد :

20-    موضوع انشاء : جان بخشی به اشیاء و قرار دادن خود در موقعیت سایر موجودات یعنی دانش آموز خود را به جای یک جسم یا موجود قرار می دهد و از زبان او سخن می گوید به عنوان مثال : اگر جای میز و نیمکت کلاسش باشد دنیای اطرافش را چگونه می بیند ؟ یا یک درخت یا …
21-    موضوع انشاء : موضوعات تحقیقی مثل : نقش دانشمندان در زندگی انسان
22-    موضوع انشاء : چگونگی پیشگیری از بیماری ها
23-    موضوع انشاء : یک شعر را که روایت یک موضوع است را انتخاب کند و به زبان ساده آن را بنویسد .
24-    موضوع انشاء : موضوع انشاء : گزارش نویسی درباره موضوعات مختلف نظیر : اردوی تفریحی و گردش علمی – یک رویداد برگزار شده در مدرسه خودشان
25-    موضوع انشاء : شخصیت محبوب شما کدامیک از بزرگان ایران است ؟ ( نوشتن زندگینامه یکی از شخصیت های تاریخی هنری ادبی و …)

خانم اسماء یزدانی آموزگار دبستان شهید غنچه مشهد :

26-    موضوع انشاء : چه می شد اگر بال داشتم ؟
27-    موضوع انشاء : چه می شد اگر روزی از خواب بیدار میشدم و نامرئی بودم ؟
28-    موضوع انشاء : چه می شد اگر فقط یک دست داشتم ؟

خانم مریم سیف زاده آموزگار دبستان پاسداران آسمان مشهد:
29-    موضوع انشاء : در 20 سال آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد و شما خودتان را در آن زمان چگونه می بینید ؟

خانم برادران آموزگار دبستان پاسداران آسمان مشهد:

30-    موضوع انشاء : اگر جای حیات مدرسه بودم …
31-    موضوع انشاء : چرا بعضی از آدمها به اهدافشان می رسند و برخی دیگر نه ؟
خانم آزیتا توکلی آموزگار دبستان تهذیب مشهد:
32-    موضوع انشاء : اگر افکار هر انسان بالای سرش نقش می بست و دیگران آنرا می دیدند چه می شد ؟

خانم  معصومه ناظمی آموزگار دبستان تهذیب مشهد:

33-    موضوع انشاء : فکر کن به خوابی شیرین رفته ای  و رویاهای زیبایی می بینی آنها را تعریف کن
34-    موضوع انشاء : اخلاق خوب یکی از دوستانت را توصیف کن
35-    موضوع انشاء : یکی از وسایلت گم شده و تو ناراحتی. بهترین راه حل برای حل این مساله به نظرت چیست ؟
36-    موضوع انشاء : وارد یک کلاس شلوغ شده ای و می خواهی چیزی را اعلام کنی. باید چه کاری انجام بدهی تا دیگران به شما توجه کنند؟
37-    موضوع انشاء : چه پیشنهاداتی برای آشتی کردن با دوستانتان دارید ؟
38-    موضوع انشاء : محبت کردن به دیگران چه تاثیراتی بر زندگی ما می گذارد ؟
39-    موضوع انشاء : چگونه میتوانیم از حیوانات و محیط زیست حمایت کنیم . اگر تجربه ای در این باره دارید مطرح نمایید .
40-    موضوع انشاء : چرا آدمها دروغ می گویند ؟

خانم  مرضیه کرد نوقابی آموزگار دبستان تهذیب مشهد:

41-    موضوع انشاء : شخصیت ایده آل من در آینده چه ویژگی هایی دارد و برای رسیدن به این شخصیت چه کارهایی را باید از امروز انجام دهم ؟

خانم طالب آموزگار دبستان پاسداران آسمان مشهد:
42-    موضوع انشاء : اگر یک ابر باران زا بودید کجا را برای باریدن ترجیح می  دادید ؟
43-    موضوع انشاء : تصور کنید یکی از دوستان شما ناراحت است . برای شاد کردن او چکار می کنید و چرا ؟

خانم  نازنین جلودار آموزگار دبستان تهذیب مشهد:

44-    موضوع انشاء : داستان زیر را آنگونه که دوست دارد ادامه دهید : من درخت هستم. اگر می خواهید داستان زندگی مرا بدانید …
45-    موضوع انشاء : انشایی بنویسید و از کلمات زیر در آن استفاده کنید : وطن- ایران- سرسبزی-طبیعت-دوستی

خانم  صدیقه سپاهی آموزگار دبستان تهذیب مشهد:

46-    موضوع انشاء : بزرگترین مشکلی که سالهای قبل داشتید چه بود و چگونه از پس آن برآمدید ؟

خانم تکتم قاسمی دبستان پاسداران آسمان مشهد:

47-    موضوع انشاء : چند موضوع با مشارکت دانش آموزان انتخاب می کنیم و داخل یک جعبه قرار می دهیم و از هر کدام از دانش آموزان می خواهیم که یک موضوع را بر حسب اتفاق انتخاب کند و درباره آن انشاء بنویسد ؟
48-     موضوع انشاء : چند کلمه  با مشارکت دانش آموزان انتخاب می کنیم و داخل یک جعبه قرار می دهیم و از هر کدام از دانش آموزان می خواهیم که کلمه را بر حسب اتفاق انتخاب کند و درباره آن انشاء بنویسد ؟

خانم فاطمه ذولفقاری دبستان پاسداران آسمان مشهد:

49-    موضوع انشاء : آیا تنها با تلاش خودمان بهتر به مقصد می رسیم یا با همکاری یکدیگر ؟
50-    موضوع انشاء : انگیزه چیست و اگر نبود چه می شد ؟

خانم حمیده تقی پور دبستان پاسداران آسمان مشهد:

51-    موضوع انشاء : من خودم را دوست دارم چون …
52-    موضوع انشاء : دنیای خوب از نگاه شما چه ویژگی هایی دارد ؟

خانم ام البنین یاقوتی دبستان پاسداران آسمان مشهد:
53-     موضوع انشاء : من یک گلوبول زنده در بدن شما هستم … اگر شما جای گلوبول سفید در بدنتان بودید کارهای روزانه خود را چگونه تشریح می کردید ؟

خانم ساجده محتشمی آموزگار دبستان شهید غنچه مشهد :

54-    موضوع انشاء : بیست مورد از زیبایی های دنیای اطرافتان را بنویسید و درباره هریک بطور خلاصه توضیح دهید .

خانم فاطمه حریمی آموزگار دبستان شهید غنچه مشهد :

55-    موضوع انشاء : ده مورد از موفقیت های هفته قبل خود را بنویسید و به نظر شما کدامیک برایتان ارزشمند تر بوده و چرا ؟
56-    موضوع انشاء : سه مورد از بهترین خصوصیات رفتاری خودتان را بنویسید و بگویید چطور می توانید این خصوصیات رفتاری را تقویت کنید ؟
57-     موضوع انشاء : سه مورد از بدترین خصوصیات رفتاری خودتان را بنویسید و بگویید چطور می توانید این خصوصیات رفتاری را بهبود دهید ؟
58-     موضوع انشاء : تفاوت ها و شباهت های بین انسان با سایر موجودات مثل مورچه در چیست ؟

خانم خجسته آموزگار دبستان شهید غنچه مشهد :

59-    موضوع انشاء : دوست خوب از نظر شما چه ویژگی هایی دارد ؟ آیا خودتان این ویژگی ها را در برابر دیگران به عنوان یک دوست خوب دارید یا خیر ؟

خانم بتول کلاهی اهری دبستان شهید غنچه مشهد :

60-    موضوع انشاء : چه درس هایی می توان از زندگی و کار گروهی حیوانات آموخت ؟

خانم  فرزانه صباح مشهدی دبستان شهید غنچه مشهد :
61-    موضوع انشاء : نامه ای به خدا بنویسید .
62-    موضوع انشاء : بهترین روز زندگی من روزیست که …
63-    موضوع انشاء : من اگر یک صندلی اتوبوس بودم دوست داشتم با من چه رفتاری شود ؟
64-    موضوع انشاء : تصور کنید خورشید هستید یک روز خود و مشاهداتتان را از زبان خورشید بنویسید .

خانم  ام کلثوم آزاد مقدم دبستان شهید غنچه مشهد :

65-    موضوع انشاء : با انجام چه کارهایی می توانیم مصرف آب و برق و گاز را در منزلمان مدیریت کنیم تا کمتر شود ؟

با تشکر از کلیه آموزگاران گرانقدری که در طی دوره ضمن خدمت فرهنگیان مشهد با عنوان مهارت های نوین برقراری ارتباط موثر و کار گروهی تجربیات ارزنده خود را به اشتراک گذاشتند..

هاشم راعی /مشاور و مدرس مدیریت