نام گذاری هفته تعالی سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان
22
اردیبهشت

مطلب :نام گذاری هفته تعالی سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان


نام گذاری هفته تعالی سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان

یادداشت هفتگی هاشم راعی مشاور و مدرس مدیریت

به منظور تبیین ضرورت و اهمیت مفهوم و جایگاه تعالی سازمانی و در خلال اجرای پروژه مشاوره تعالی سازمانی در شرکت پالایش گاز پارسیان، به پیشنهاد اینجانب هفته ای به نام هفته تعالی سازمانی نام گذاری گردید. این هفته در تقویم کاری شرکت در روزهای ششم تا دوازدهم اسفند بوده و هر یک از روزهای آن به یکی ازمفاهیم کلیدی و مهم مدل تعالی سازمانی و همسو با چشم اندازهای شرکت اختصاص یافته و نام گذاری شده است .

روز اول : با عنوان رهبری در کلاس جهانی

شرکت ها و سازمان های پیشرو و متعالی از وجود رهبرانی الهام بخش، جلودار و با انگیزه بهره مند هستند. هدف از نام گذاری این روز به نام رهبری آنهم در کلاس جهانی ، سوق دادن اندیشه و دیدگاه مدیران و رهبران سازمان به ورای مرزهای جغرافیایی و مقایسه عملکرد خود و مجموعه تحت امرشان با گزینه های موفق بین المللی و درک هرچه بهتر تجربیات آزموده شده رهبران موفق در کلاس جهانی می باشد. باور و التزام عملی داشتن به مفهوم ” مدیران موفق جهانی می اندیشند و منطقه ای عمل می کنند. ” رهبران سازمان را بر آن می دارد تا افق دید و گستره توانمندی های خود و مجموعه تحت مدیریت شان را توسعه داده و همواره چشم های بینایی برای بهتر دیدن تجربیات و فرصت های پیرامونی و گوش های شنوایی برای هرچه بهتر شنیدن توصیه ها و رهنمود های اندیشمندان عرصه مدیریت و رهبری داشته باشند.

روز دوم : ارزش آفرینی برای کارکنان و توانمند سازی فکر افزار سازمانی

نقش و جایگاه کارکنان خلاق، با انگیزه و توانمند در مدل تعالی سازمانی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد . باور به این مهم که برای انجام کارهای بزرگ به انسان های بزرگ و توانمند نیاز داریم ما را بر  آن می دارد تا نگاه ویژه ای به نقش و جایگاه فکر افزار سازمانی به عنوان بهترین سرمایه در درون سازمان داشته باشیم. سرمایه ای که نه تنها مستهلک نمی شود بلکه ارزش افزوده آن در صورت هدایت هدفمند به یک تصاعد ارزشمند نیز خواهد انجامید .
توجه به نیازها و انتظارات کارکنان در همه ابعاد و فراهم آوردن بستری مناسب برای تقویت روحیه همکاری و مشارکت در پیشبرد اهداف سازمان می تواند هر جامعه و شرکتی را از وضع موجود به وضع مطلوب سوق دهد به شرط آنکه رهبران و مدیران سازمان به این مهم باور داشته باشند که مدیریت علم و هنر بهره مندی از توانمندی های خود و دیگران است .

روز سوم : با عنوان ارزش آفرینی برای مشتریان، تامین کنندگان، شرکاء و جامعه

مشتریان وفادار و البته مطالبه گر در هر کسب و کاری توسعه دهنده و عامل اصلی سود آوری می باشند. توجه به نیازهای پیدا و پنهان مشتریان و شنیدن صدایشان در کنار سایر ذینفعان کلیدی کسب و کار نظیر شرکاء و جامعه و تامین کنندگان می تواند مدل سنتی زنجیره تولید را به زنجیره ارزش تبدیل نماید. نام گذاری یک روز به نام ارزش آفرینی برای مشتریان، تامین کنندگان و جامعه می تواند به عنوان فرصتی مغتنم به منظور شناسایی و لیست کردن کلیه اقدامات ارزشمند در طول سال برای این گروه هدف تلقی گردد. فرهنگ مشتری مداری باید از سطح شعار به سطح باور و التزام عملی کلیه کارکنان و مشتریان درونی سازمان بدل گردد و این مهم تنها در صورت داشتن نگاهی باز و جهانی به مفهوم مشتری که در واقع همان کشنده زنجیره ارزش ، می باشد ، میسر خواهد شد.

روز چهارم : با عنوان آینده پژوهی و توسعه

آینده پژوهی عبارتی است که اخیرا زیاد در ادبیات مدیریتی مدیران ایرانی بکار می رود. هرچند ممکن است مانند بسیاری از مفاهیم و عناوین، دستخوش مدگرایی در دنیای مدیریت شده اما آنقدر ارزشمند و قابل توجه است که باید با درک و تعمق بیشتر در آن به یک اصل کلیدی در بنیه اجرایی و ادراکی سازمان ها بدل شود.
بدون در نظر داشتن چشم اندازها و تخمین مناسب رویداد ها در آینده ای دور یا نزدیک، نمی توان به تعالی سازمانی در بخش های مختلف امیدوار بود. رویداد های خوشایند و ناخوشایندی که با تحلیل دقیق و کنترل هدفمند روند های کنونی می توان به بهترین شکل آنها را مدیریت نمود.
آینده پژوهی اصلی جدایی ناپذیر از توسعه است. اگر بخواهیم توسعه متوازن سازمان در بخش های مختلف را شاهد بوده و سود آوری شرکت را تضمین نماییم لازم است تا نگاهمان به آینده نگاهی فراجناحی، واقع بینانه، کل نگر و البته بر ستون های علم و اندیشه استوار باشد.
آینده خواه ناخواه خواهد آمد و بهتر است از هم اکنون برای روبه رویی با آن و نه مقابله ، آماده باشیم.
نام گذاری یک روز به عنوان آینده پژوهی و توسعه بهانه ایست تا مفاهیم و باور های پراکنده سازمان همسو و همجهت شده و در راستای تحقق اهداف توسعه کسب و کار قرار گیرد.

روز پنجم : با عنوان آموزش و مهارت

سازمان های متعالی همواره تغییرات درون و برون سازمانی را مدیریت می کنند. آموزش هدفمند کارکنان نیز چیزی جز پذیرش آگاهانه تغییر نیست. آموزش های سازمانی زمانی از اثر بخشی لازم برخوردار می شوند که به سمت و سوی مهارت ورزی سوق داده شوند چرا که آموزشی که صرفا منجر به دانستن شود نه تنها سود و ارزش افزوده ای برای سازمان ها به دنبال نخواهد داشت  بلکه منجر به ایجاد توهم دانایی می گردد. آموزش زمانی که تبدیل به مهارت و نهادینه شدن در فرهنگ رفتاری کلیه کارکنان در تمامی سطوح سازمان شود از ارزش ویژه ای برخوردار خواهد شد. ضرورت توجه به این مهم زمینه ساز نام گذاری یک روز با عنوان آموزش و مهارت گردید تا از این طریق سمت و سوی اهداف و برنامه های آموزشی کارکنان به شکلی هدفمند به سوی مهارت ورزی و هرچه شکوفاتر شدن استعدادها کارکنان گردد.

روز ششم با عنوان : فرهنگ تعالی ( فردی و سازمانی )

در ضرورت و اهمیت مقوله فرهنگ سازمانی همین بس که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، فرهنگ سازمانی تمامی اهداف  و استراتژی های سازمان را می بلعد و اگر این فرهنگ شکوفا و پذیرنده باشد می توان به تحقق استراتژی های سازمانی امیدوار بود . فرهنگ سازمانی برایند فرهنگ فردی و اجتماعی تمامی افراد شکل دهنده آن در درون سازمان بوده و برای ارتقاء فرهنگ سازمانی ضروریست تا فرهنگ فردی افراد بهبود و توسعه یابد. زمانی که از فرهنگ تعالی صحبت به میان می آید ، درک و باور این مهم که ” تعالی سازمانی یک مقصد نیست بلکه یک مسیر است، مسیری که می بایست با باور و اهتمام تمام کارکنان، مدیران و ذینفعان تعالی سازمانی پیموده شود.” بسیار ضروریست .
فرهنگ تعالی چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی می تواند به عنوان یک کاتالیزور در مسیر تحقق اهداف سازمانی عمل نماید. شناسایی مصادیق عینی فرهنگ سازمانی و ارج نهادن شاخص های آن در روز فرهنگ تعالی می تواند به غنی تر شدن هرچه بیشتر فرهنگ شایسته سالاری در سازمان ها بی انجامد.

روز هفتم : با عنوان سفیران تعالی

هدف از نام گذاری این روز با عنوان روز سفیران تعالی، قدرشناسی و قدردانی از کلیه افراد، کارگروه ها و بخش هایی است که ارزش افزوده بیشتری در مسیر تعالی و شکوفایی سازمان خلق نموده اند. شناسایی سفیران تعالی و بسط و گسترش الگوی فکری و تجربی ایشان به سایر بخش ها از اهداف و برنامه های کلیدی این روز در سازمان بوده و می توان با اهداء نشان ویژه تعالی سازمانی به این افراد ، به تقویت و بهبود هرچه بیشتر فرهنگ تعالی سازمانی کمک نمود .
بی شک باور صحیح به این امر می تواند منجر به تقویت برند سازمان و زمینه ساز شکل گیری و به بلوغ رسیدن ارزش های بالقوه بی شماری گردد.

هاشم راعی /مشاور و مدرس مدیریت